Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5248/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5248/TC-CST
V/v ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2005 

 


Kính Gửi  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP ngày 14/01/2005 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2005, trong đó có nội dung hoàn thiện và phát triển hoạt động của thị trường chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã triển khai đi vào hoạt động. Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chính thức quy định ưu đãi thuế đối với các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán, Bộ Tài chính tạm thời hướng dẫn như sau:

Các tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như các tổ chức niêm yết chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán quy định tại công văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT; UBCKNN; TCNH;
- Lưu VP (2), CST (2).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Thứ trưởng

Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 5248/TC-CST
On business income tax (BIT) preferences for organizations registering transactions at Hanoi securities trading center

Hanoi, April 29, 2005

 

To: Provincial/municipal Tax Departments

In furtherance of the Government's Resolution No. 01/2005/NQ-CP of January 14, 2005, on a number of major solutions to direct the implementation of the 2005 socio-economic plan and state budget, including the perfection and development of operation of the securities market, the Hanoi Securities Trading Center has been put to operation. Pending the Prime Minister's promulgation of official document specifying tax preferences for organizations listing and registering transactions at securities trading centers, the Finance Ministry hereby provides the following provisional guidance:

Organizations that have for the first time registered securities transactions at the Hanoi Securities Trading Center shall enjoy BIT preferences like organizations that list their securities at securities trading centers as provided for in the Finance Ministry's Official Letter No. 11924/TC-CST of October 20, 2004.

The Finance Ministry hereby notifies provincial/municipal Tax Departments thereof for implementation guidance.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5248/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.701

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!