Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5245/BTC-TCHQ năm 2015 xử lý thuế đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5245/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5245/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 38/CV ngày 17/4/2014 của Công ty TNHH Đức Trà (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Phiếu chuyển số 263/PC-VPCP ngày 23/4/2014) đề nghị được truy hoàn thuế đối với các xe tải tự đổ nhập khẩu có tổng trọng tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn đã nộp thuế 20%. Về việc này, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Liên quan đến việc này, Bộ Tài chính đã có công văn số 4106/BTC-TCHQ ngày 01/4/2014 trả lời nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Đức Trà. Theo đó, Bộ Tài chính đã có hai công văn số 7077/BTC-CST ngày 02/6/2010 và công văn số 10006/BTC-TCHQ ngày 31/7/2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3961/CPCP-KTTH ngày 06/9/2010 và công văn số 6976/VPCP-KTTH ngày 21/8/2013 đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính đối với giai đoạn 2006-2007 thì không xử lý lại.

Theo công văn số 7077/BTC-CST ngày 02/6/2010 của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất xử lý vướng mắc liên quan đến phân loại và thu thuế nhập khẩu đối với xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn: “Đối với những xe đã nhập khẩu, đã nộp thuế với những mức thuế suất khác nhau từ năm 2007 trở về trước thì không truy thu, truy hoàn do người kinh doanh đã bán hết xe, đã quyết toán thuế; người mua xe đã đưa vào sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định, đưa vào chi phí công trình, sản phẩm và đã quyết toán thuế hàng năm".

Theo công văn số 3961/VPCP-KTTH ngày 09/6/2010 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính: "Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 7077/BTC-CST ngày 02/6/2010 về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng tải trên 24 tấn nhập khẩu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể”

Theo công văn số 10006/BTC-TCHQ ngày 31/7/2013 của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thuế nhập khẩu xe tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn nhập khẩu: “Trên cơ sở nội dung đã báo cáo tại công văn số 7077/BTC-CST ngày 02/6/2010 và kiến nghị của doanh nghiệp, để đảm bảo xử lý thống nhất về chính sách thuế, công bằng đối với các doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng thống nhất mức thuế nhập khẩu 10% đối với xe ô tô tải tự đổ trong giai đoạn từ 01/1/2008 đến 21/12/2009; không xử lý lại các trường hợp phát sinh trong các giai đoạn 2006-2007 và từ 22/9/2009 đến 25/4/2010”.

Theo công văn số 6976/VPCP-KTTH ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính: “Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10006/BTC-TCHQ ngày 31/3/2013 về việc xử thuế nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu để xử vấn đề áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn theo thẩm quyền, đảm bảo sự thống nhất, bình đẳng giữa các đơn vị, doanh nghiệp”.

Tuy nhiên, theo như trình bày của Công ty tại công văn số 38/CV nêu trên thì việc không cho Công ty truy hoàn thuế về mức 10% với các tờ khai đã nộp mức thuế trên 10% của năm 2006-2007 nhưng lại cho truy hoàn thuế đối với các tờ khai đã nộp thuế trên 10% nhập khẩu năm 2008-2010 đã thể hiện sự thiếu nhất quán về chính sách.

Do vậy, để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo sự thống nhất, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Tài chính căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan để xem xét giải quyết cho doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ loại được thiết kế chạy trên các loại đường không phải là đường cao tốc, có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn giai đoạn 2006-2007 được tính lại mức thuế suất thuế nhập khẩu theo mức thuế là 10% để phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3961/VPCP-KTTH ngày 09/6/2010 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 8344/BTC-TCHQ ngày 24/6/2014 để đảm bảo công bằng, không để khiếu nại kéo dài.

Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5245/BTC-TCHQ năm 2015 xử lý thuế đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49