Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5236/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5236/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 16/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5236/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham)
(Phòng 2B, tầng 15, tòa nhà Landmark, s 5B, đường Tôn Đức Thng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10839/VPCP-KSTT ngày 26/11/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển văn thư số 1511/2019/OOG/EUC- MDDSC của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (Eurochara) kiến nghị về quản lý và thủ tục thông quan trang thiết bị y tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung kiến nghị liên quan đến chính sách thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế nêu tại điểm 1 Phụ lục kèm theo văn thư s 1511/2019/OOG/EUC-MDDSC ngày 27/11/2019 của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu, Tổng cục Thuế ghi nhận để đề xuất khi sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ KSTT (VPCP);
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng Cục Thuế;
-
Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5236/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211