Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5231/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5231/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5231/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với chuyển nhượng chng khoán.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1209/CT-TNCN ngày 27/8/2014 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn hoàn số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đối với hoạt động chuyn nhượng chứng khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán.

Ngày 17/7/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn s 2703/TCT-TNCN trả lời Cục thuế tỉnh Long An về thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán.

2. Về việc hoàn thuế

- Tại Tiết c.3, Điểm c, Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung h sơ khai thuế như sau: “Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào s thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.”

- Tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác gồm: “Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có).”

Theo các quy định nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Long An căn cứ chính sách thuế hiện hành, hướng dẫn tại công văn s 2703/TCT-TNCN ngày 17/7/2014 của Tng cục Thuế và căn cứ thực tế về việc chuyển nhượng vốn của cá nhân tại Công ty C phn Thực phẩm An Long để hướng dẫn thực hiện. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phát sinh số thuế nộp thừa thì thực hiện hoàn thuế theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Thực phẩm An Long (Đ/c: Cụm Công nghiệp Long Định, Long Cang, xã Long Cang, huyện C
ần Đước, tnh Long An)
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ KK, PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5231/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


401
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93