Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5211/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị thực hiện cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5211/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5211/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 4976/CV-EVN-TCKT+CPH&CK ngày 21/9/2007 của Tập đoàn điện lực Việt Nam hỏi về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2 Điều 46 Chương VII Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “bãi bỏ quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Các công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP cho thời gian còn lại”.

- Tại Điểm 4 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Công ty cổ phần thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành (ngày 21/3/2007) không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như cơ sở kinh doanh mới thành lập”.

Căn cứ các quy định nêu trên, công ty cố phần thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 cho thời gian còn lại. Trường hợp Tập đoàn điện lực Việt Nam có các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, có quyết định phê duyệt phương án cổ phần trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần cấp sau ngày 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì sẽ không thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như quy định tại Điểm 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn điện lực Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5211/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị thực hiện cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144