Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5203/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5203/TCHQ-KTTT
V/v: Chứng minh giá hợp đồng 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục hải quan Lạng Sơn 
 - Công ty TNHH XNK Trường Xuân 
 (km15 + 500 quốc lộ 1A, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn)
 

Tổng Cục Hải Quan Nhận Được Công Văn Số 92/Cv-2005 Ngày 21/11/2005 Của Công Ty Tnhh Trường Xuân Khiếu Nại Về Việc Xin Điều Chỉnh Giá Tính thuế của 2 lô hàng Cọc than thuộc tờ khai số 400/NK/KD/HN ngày 24/2/2004 và tờ khai số 758/NK/KD/HN ngày 26/3/2004 tại Cục Hải quan Lạng Sơn. Về việc này Tổng cục Hải quan đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 1509/TCHQ-KTTT ngày 21/04/2005 theo đó cho phép Công ty TNHH XNK Trường Xuân được chứng minh giá hợp đồng đối với những lô hàng “cọc than dùng sản xuất Pin” nhập khẩu trong năm 2004 nếu công ty chỉ nộp văn bản chứng minh giá quá thời hạn 30 ngày và có đủ các điều kiện khác theo quy định tại công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24/6/2003.

Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra hồ sơ lô hàng cọc than dùng sản xuất Pin nhập khẩu tại 02 tờ khai nêu trên, đối chiếu hồ sơ chứng minh tính trung thực khách quan trị giá khai báo tại 02 tờ khai nêu trên của Công ty TNHH XNK Trường Xuân để giải quyết khiếu nại theo đúng thẩm quyền quy định./.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH XNK Trường Xuân biết và liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn để giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5203/TCHQ-KTTT ngày 08/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin điều chỉnh giá tính thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.605

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!