Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 520/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 21/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/TCT-CS
V/v: đề nghị bổ sung hồ sơ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời Công văn số 2054/CT-TH-NV& DT ngày 11/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do trong Công văn Cục Thuế không có hồ sơ cụ thể nên Vụ Chính sách trả lời về nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản như sau:

Trường hợp doanh nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ, nếu doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ miễn, giảm theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ) thì cơ quan thuế giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian thực hiện nếu có vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế gửi hồ sơ cụ thể và có đề xuất phương án giải quyết để Tổng cục có cơ sở xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 520/TCT-CS ngày 21/02/2014 đề nghị bổ sung hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.180.193