Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5199/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5199/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 21/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5199/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Cần Thơ.
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 253/CT-KK&KTT ngày 16/10/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế (bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thực hiện) thì không có quy định cơ quan thuế có thẩm quyền thay đổi nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp. Do vậy, trường hợp Công ty TNHH công nghệ số Việt (MST 1800594675; trụ sở chính tại thành phố Cần Thơ) mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh thì Cục Thuế thành phố Cần Thơ phải giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty theo quy định. Trường hợp Cục Thuế nghi ngờ việc mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp có dấu hiệu bất hợp lý thì Cục Thuế phối hợp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, thanh tra làm rõ để có đủ căn cứ xét hoàn thuế, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan công an điều tra theo quy định.

2. Đ nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện Công ty CP đầu tư Lê Bảo Minh (MST: 0308783233 và Công ty CP Lê Bảo Minh (MST: 0303329629), trong đó lưu ý các giao dịch mua bán với Công ty TNHH công nghệ số Việt nêu trên; thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra liên quan đến các giao dịch mua bán với Công ty TNHH công nghệ số Việt cho Cục Thuế thành phố Cần Thơ để phục vụ công tác quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- C
ác Vụ: PC, TTr (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5199/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


220
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202