Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5177/TCT-PC năm 2014 về xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5177/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 21/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5177/TCT-PC
V/v xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hà Nội
- Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà.

 

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 427CT-TCKT ngày 15/10/2014 của Công ty c phần Công nghiệp thương mại Sông Đà về việc kiến nghị miễn tiền phạt chậm nộp truy thu thuế TNDN theo tinh thần Công văn số 97/BTC-TCT ngày 03/01/2014 của Bộ Tài chính và giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có Công văn số 14041/BTC-TCT ngày 3/10/2014 về việc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu trong giai đoạn 2004-2006.

Trường hợp Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà kê khai hưởng ưu đãi thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu trong giai đoạn 2004-2006 vào năm 2009, 2010 thì Công ty phải kê khai điều chỉnh nộp Ngân sách nhà nước số thuế TNDN đã kê khai giảm 50% theo hướng dẫn tại Công văn số 14041/BTC-TCT. Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà không bị xử phạt về hành vi khai sai, chậm nộp thuế hoặc nộp tiền chậm nộp thuế đối với số thuế đã kê khai giảm thuế và không bị nộp tiền chậm nộp tiền thuế đối với số thuế phải nộp truy thu theo Quyết định số 44694/QĐ-CT-TTr3 ngày 11/11/2013 của Cục trưởng Cục thuế Hà Nội về xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà, Cục thuế Thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện hoàn thuế cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Lưu: VT; PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5177/TCT-PC năm 2014 về xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


256
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33