Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5161/TCT-KK năm 2017 về mở mã số thuế để quyết toán hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5161/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Thu Mai
Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5161/TCT-KK
V/v mở MST để quyết toán hóa đơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2644/CT-KKKTT ngày 19/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc mở mã số thuế (MST) để quyết toán hóa đơn. Căn cứ quy định của pháp luật về thuế, căn cứ nội dung công văn số 2644/CT- KKKTT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính thì việc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (MST 4200789484) sử dụng hóa đơn sau thời điểm cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực MST là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, vì vậy, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (MST 4200789484) không được phép khôi phục trạng thái MST để quyết toán hóa đơn.

Cơ quan Thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn đối với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (MST 4200789484) và hướng dẫn Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản lập biên bản với bên mua hàng đthu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định, bên mua hàng không được kê khai thuế đầu vào hoặc hạch toán chi phí đối với các hóa đơn này. Trường hợp khách hàng là cá nhân, không lập biên bản và thu hồi được hóa đơn sử dụng bất hợp pháp, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản lập bảng kê gửi cơ quan Thuế đ cơ quan Thuế ra thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện xuất lại các hóa đơn hợp pháp cho các tổ chức cá nhân tương ng với hóa đơn đã bị thu hồi hoặc thông báo không còn giá trị sử dụng.

Việc Chi cục Thuế TP. Nha Trang chấm dứt hiệu lực MST của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (MST 4200789484) khi chưa đôn đốc người nộp thuế quyết toán, thu hồi (hoặc hủy) hóa đơn chưa sử dụng theo quy định là thực hiện chưa đúng quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC và Khoản 2 Điều IV Chương II Quy trình 329. Đề nghị Cục Thuế nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tập thể liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ
CS, PC, TTr, TVQT;
- Website (TCT)
- Lưu: VT, KK(3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5161/TCT-KK năm 2017 về mở mã số thuế để quyết toán hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


473
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234