Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 514TCT/DNNN về việc thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp nộp thay nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 514TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 514TCT/DNNN
V/v: thuế GTGT và TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Trả lời công văn số 2151 TCT/TCKT ngày 3/11/2004 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) về việc thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT:

Theo qui định tại Điểm 1a, Điểm 2, Mục I, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì bên Việt Nam (ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài) phải kê khai nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x thuế suất thuế GTGT

Giá trị gia tăng của từng ngành nghề được quy định theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tính thuế qui định tại Điểm 1a, Mục I, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC (trừ giá trị máy móc, thiết bị qui định tại Điểm 1.1, Mục II, Thông tư số 92/2004/TT-BTC nêu trên và giá trị máy móc, thiết bị trong nước chưa sản xuất được theo quy định tại Điểm 4, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính). Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu, thực hiện theo Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 13/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 92/2004/TT-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế cho các dự án nhà máy điện Uông Bí mở rộng và dự án nhà máy nhiệt điện Cà Mau thì hàng hóa thuộc Điểm 1.1, Mục II của Thông tư số 92/2004/TT-BTC không phải nộp thuế GTGT khi nhập khẩu.

Căn cứ từng hợp đồng cụ thể với nhà thầu nước ngoài, từng loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đối chiếu với từng ngành nghề kinh doanh (Thương mại, dịch vụ, xây lắp có bao thầu, không bao thầu…) qui định tại Thông tư số 169/1999/TT-BTC và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính để áp dụng % GTGT trên doanh thu tính thuế GTGT, thuế GTGT phải nộp của từng nhà thầu và kê khai, nộp thuế GTGT theo qui định.

Đối với phần việc do Lilama cung cấp cho nhà thầu nước ngoài, Lilama thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ và thực hiện tính, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Số thế GTGT Lilama nộp thay nhà thầu nước ngoài tính vào số thuế GTGT được khấu trừ của Tổng công ty.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): thuế TNDN phải nộp của nhà thầu nước ngoài (do Lilama nộp thay) được xác định theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế của từng ngành nghề kinh doanh theo qui định tại Điểm 2, Mục I, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên (không trừ giá trị máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được theo qui định tại Điểm 1.1, Mục II, Thông tư số 92/2004/TT-BTC nêu trên và giá trị máy móc, thiết bị trong nước chưa sản xuất được theo qui định tại Điểm 4, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính). Tổng công ty Lắp máy Việt Nam căn cứ từng ngành nghề cụ thể của từng hợp đồng để tính thuế TNDN nộp thay nhà thầu.

Đối với hợp đồng ký sau ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Lắp máy Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CụcThuế Tp Hà Nội;
- Lưu VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 514TCT/DNNN về việc thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp nộp thay nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14