Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 514 TCT/DNK ngày 2/03/2004 của Tổng cục thuế về việc giải quyết kiến nghị kết quả kiểm tra QTT

Số hiệu: 514TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 514 TCT/DNK
V/v giải quyết kiến nghị kết quả kiểm tra QTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp
- DNTN Vĩnh Phước

 

Tổng cục Thuế nhận được Đơn xin cứu xé của DNTN Vĩnh Phước kiến nghị về kết quả kiểm tra quyết toán thuế năm 2002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về miễn, giảm thuế TNDN năm 2002.

Theo quy định tại Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, thì: Trường hợp DNTN Vĩnh Phước không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm được miễn, giảm thuế tương ứng với tỷ lệ giữa giá trị TSCĐ đầu tư mới đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trên tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra lại, nếu DNTN Vĩnh Phước có đủ điểu kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư số 98/2002/TT-BTC nhưng không hạch toán riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì xác định số thuế TNDN được miễn, giảm theo phương pháp tính tỷ lê giữa giá trị tài sản đầu tư so với tổng giá trị tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh.

2- Về chi phí tiền điện năm 1999.

Theo quy định tại Mục III phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính thì những chi phí hợp lý có liên quan đến sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu, thu nhập mới được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp của DNTN Vĩnh Phước chi phí tiền điện năm 1999 cao hơn so với định mức xây dựng và thực tế tiêu hao các năm 2000, 2001, 2002, Cục thuế xem xét loại trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế kiểm tra lại nếu chi phí đó thực tế có phục vụ cho sản xuất kinh doanh và trong quá trình xây dựng định mức Doanh nghiệp chưa tính Khoản phụ thu tiền điện thì xem xét lại cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 514 TCT/DNK ngày 2/03/2004 của Tổng cục thuế về việc giải quyết kiến nghị kết quả kiểm tra QTT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123