Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5139/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5139/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

Kính gửi  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được công văn khiếu nại của Chi nhánh Công ty thương mại Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh về việc giá tính thuế mặt hàng rượu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện thủ tục khiếu nại theo đúng quy định. Căn cứ các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại các công văn số: 3191/TCHQ-KTTT ngày 12/8/2005 và công văn số: 3924/TCHQ-KTTT ngày 27/9/2005 để giải quyết dứt Điểm theo hướng xem xét đến giá hóa đơn và giá bán buôn thực tế, đồng thời có tham khảo dữ liệu giá của mặt hàng này tại công văn số: 2739/TCHQ-KTTT ngày 12/7/2005 để áp dụng phương pháp khấu trừ hợp lý, đảm bảo thống nhất giá với các địa phương khác đang thực hiện theo như đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại báo cáo số: 2457/HQTP-GTT ngày 27/7/2005.

- Trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên Quyết định số: 3641/HQTP-GTT ngày 31/10/2005 thì phải gửi hồ sơ và báo cáo đầy đủ cơ sở để Tổng cục Hải quan xử lý khiếu nại theo quy định.

- Trong thời gian xử lý khiếu nại cho phép Doanh nghiệp được làm thủ tục Hải quan với Điều kiện không có nợ thuế các lô hàng khác và phải nộp thuế ngay trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cn Công ty TM Hải Phòng  5 Phan Chu Trinh, Q.1, TP HCM;
- Lưu: VT, KTTT(5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5139/TCHQ-KTTT ngày 02/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng rượu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222