Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5110/TCT-KK năm 2015 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng với hóa đơn bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5110/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5110/TCT-KK
V/v khu trừ, hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi RICO Tây Ninh
(Đ/c: Lô A20, đường N8B, KCN Thành Thành Công, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh)

Trả lời công văn số 710/VB/2015 ngày 24/9/2015 của Công ty CP thức ăn chăn nuôi RICO Tây Ninh về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bỏ sót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định vnguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và theo hướng dẫn tại Công văn số 1818/KK-TCT ngày 19/5/2015 về việc vướng mắc về kê khai thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CP Thức ăn chăn nuôi RICO Tây Ninh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ phát sinh năm 2014 bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Khi phát hiện 05 hóa đơn bỏ sót với số tiền thuế GTGT: 67.167.991 đồng chưa kê khai khấu trừ thì Công ty thực hiện kê khai vào chỉ tiêu số [25] - “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này” trên tờ khai mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BTC tại kỳ kê khai thuế tháng 02/2015. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện kê khai số tiền thuế trên vào chỉ tiêu [38] - “Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” là không đúng chỉ tiêu kê khai theo quy định. Về bản chất, việc kê khai sai chỉ tiêu trên tờ khai thuế không ảnh hưởng đến số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ và không làm tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn trong kỳ hoàn thuế.

Đtạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế chấp thuận cho Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 05 hóa đơn bị bỏ sót đã kê khai thuế nêu trên nếu các hóa đơn này là hóa đơn GTGT hợp pháp, đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định; đồng thời Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP Thức ăn chăn nuôi RICO Tây Ninh được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Tây Ninh (đthực hiện);
- Vụ: PC;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5110/TCT-KK năm 2015 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng với hóa đơn bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


311
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85