Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 509/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 509/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 09/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 509/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH Sản xuất phanh Nissin Việt Nam
(Địa chỉ: xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9534/CT.TTr2 ngày 17/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế đối với đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013; công văn số 05/CV-NBV ngày 17/11/2014 của Công ty TNHH sản xuất phanh Nissin Việt Nam về xác định tiêu chí dự án đầu tư mở rộng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến hướng dẫn như sau:

- Về việc xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng:

+ Giai đoạn 2009-2013: căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3311/TCT-CS ngày 15/8/2014 của Tổng cục Thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tương ứng để thực hiện theo quy định.

+ Từ năm 2014 trở đi: thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

- Về việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện theo quy định.

- Về tiêu thức xác định dự án đầu tư mở rộng và dự án đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong giai đoạn 2009-2013: Vấn đề này, Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Sản xuất phanh Nissin Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 509/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132