Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5080/TCHQ-TTr năm 2019 về trả lời tiếp theo công văn 05/XNK/2019 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5080/TCHQ-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hà Thái Dũng
Ngày ban hành: 08/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5080/TCHQ-TTr
V/v trả lời tiếp theo CV số 05/XNK/2019 ngày 27/5/2019

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nobland Việt Nam
(Đ/c 1-8 Khu A1, Khu công nghiệp Tân Thời Hiệp, phường Hiệp Thành,
Quận 12, Thành ph Hồ Chí Minh)

Ngày 31/5/2019, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 05/XNK/2019 đề ngày 27/5/2019 của Công ty TNHH Nobland Việt Nam, MST 0302544944, địa chỉ 1-8 Khu A1, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, về đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn trình tự thủ tục để hoàn thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa chênh lệch khi nguyên liệu bị truy thu thuế khi tiếp tục đưa vào gia công và xuất khẩu nêu tại Công văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Nobland Việt Nam làm việc với Cục HQTP Hồ Chí Minh (Chi cục HQQL hàng Đầu tư) thực hiện xử lý số tiền thuế đã n định đối với lượng nguyên liệu tồn kho chênh lệch dương đã đưa vào sản xuất xuất khẩu và sản phẩm đã xuất khẩu hết của Công ty như xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và sửa đi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Công văn này là phần tiếp theo, không tách rời của Công văn số 4313/TCHQ-TTr ngày 01/7/2019 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nobland Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công B
nh, PTCT (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng Vụ TTKT (để b/c);
- Cục HQTP H
Chí Minh (để th/h);
- Lưu: VT, TTr (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA-KIỂM TRA
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hà Thái Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5080/TCHQ-TTr năm 2019 về trả lời tiếp theo công văn 05/XNK/2019 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82