Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 501TCT/DNK về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do ưu đãi đầu tư đối với Công ty XNK TS Minh Hải do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 501TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 501TCT/DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN do ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 767 CT/TTr ngày 24/12/2004 của Cục thuế hỏi về việc miễn giảm thuế TNDN do ưu đãi đầu tư đối với Công ty XNK TS Minh Hải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế được xác định theo tỷ lệ TSCĐ đầu tư mới đưa vào sử dụng cho SXKD trên tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho hoạt động SXKD.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty XNK TS Minh Hải có 3 dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới dây chuyền sản xuất đều được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì Công ty được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do từng dự án đầu tư mang lại. Về nguyên tắc Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng của từng dự án đầu tư. Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư của từng dự án thì phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế của từng dự án được xác định theo tỷ lệ TSCĐ đầu tư mới của từng dự án đưa vào sử dụng cho SXKD trên tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho hoạt động SXKD. Phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế của từng dự án được tính riêng biệt và được miễn thuế, giảm thuế theo đúng Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 501TCT/DNK về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do ưu đãi đầu tư đối với Công ty XNK TS Minh Hải do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163