Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4991/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4991/TCT-TS
V/v: trả lời đơn thư

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Ông Nguyễn Ngọc Quang
Hội Cục chiến binh phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Trả lời đơn thư đề ngày 30/8/2005 của ông Nguyễn Ngọc Quang - Hội viên Hội Cực chiến binh phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay việc thu thuế sử dụng đất ở được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về thuế nhà, đất năm 1992, Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó không quy định việc miễn, giảm thuế đối với gia đình thương binh hạng 3 và hạng 4.

Tổng cục Thuế xin ghi nhận ý kiến đóng góp của Ông để đề xuất khi sửa đổi chính sách về thuế nhà, đất. Trong khi chưa có quyết định mới, đề nghị Ông thực hiện chế độ về thuế nhà, đất theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Ông được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TBLS&NCC;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4991/TCT-TS ngày 30/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!