Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4980/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc tính quy giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng vàng

Số hiệu: 4980/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4980/TCT-PCCS
V/v: Tính quy giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng vàng

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An 

 

Trả lời công văn số 3306/CT.TT-HT ngày 13/10/2005 của Cục thuế tỉnh Long An về việc tính quy giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng vàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 7 Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Các khoản doanh thu, chi phí hợp lý và thu nhập chịu thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp cơ sở kinh doanh có danh thu, chi phí hợp lý và thu nhập chịu thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”

Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp thực hiện theo hợp đồng, đền bù thiệt hại về đất cho các hộ dân bằng vàng để có quyền sử dụng đất thì giá trị tiền đền bù được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế bằng tiền đồng Việt Nam. Vì vậy, giá trị đã đền bù được tính bằng vàng phải quy thành tiền Việt Nam tại thời điểm phát sinh giao dịch bằng vàng. Khi doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác thì chi phí đền bù cho dân trước đây bằng vàng phải được quy đổi ra tiền Việt Nam theo giá của Công ty vàng bạc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm đền bù cho dân để hạch toán và chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNCN.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4980/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc tính quy giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng vàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196