Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4977/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4977/TCT-TNCN
V/v: thoái trả thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24153 CT/TNCN ngày 07/12/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội phản ánh vướng mắc trong việc thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) đối với cá nhân là đối tượng lao động tự do. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với các cá nhân là người lao động tự do tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác hiện không thuộc cơ quan, tổ chức quản lý lao động nào, trong năm có phát sinh thu nhập tại Hà Nội và đã được các cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập 10%, nay các đối tượng này gửi hồ sơ đề nghị Cục thuế giải quyết thoái trả thuế; đối với các trường hợp này đề nghị Cục thuế kiểm tra xem các đối tượng này đã có mã số thuế hay chưa?

Nếu cá nhân chưa có mã số thuế thì hướng dẫn cá nhân làm thủ tục cấp mã số thuế và lập tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02a/TNTX ban hành kèm theo Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/2/2005 của Bộ Tài chính) để đưa vào diện quản lý thuế, sau đó kiểm tra thủ tục hồ sơ để thực hiện thoái trả thuế TNCN theo quy định. Đối với cá nhân có hộ khẩu tại các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội, Cục thuế phải thông báo cho cơ quan thuế nơi cá nhân có hộ khẩu thường trú về mã số thuế, số thu nhập đã quyết toán và số thuế đã thoái trả (nếu có) của cá nhân này tại Hà Nội để các Cục thuế theo dõi, quản lý.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4977/TCT-TNCN ngày 30/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) đối với cá nhân là đối tượng lao động tự do

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!