Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4976/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4976/TCT-ĐTNN
V/v:Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Tập đoàn F.L.SMIDTH CO - A/S

Trả lời thư đề ngày 5/8/2005 và thư đề ngày 28/9/2005 của Tập đoàn F.L. Smidth Co - A/S về vấn đề thuế đối với dịch vụ thực hiện tại nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần A, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 Mục V, Phần E Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp nhà thầu FLSmidth ký hợp đồng cung cấp dây chuyền thiết bị cho Nhà máy xi măng Tam Điệp, Nhà máy xi măng Hải Phòng trước ngày 16/2/2005 (là ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành) thì:

- Nhà thầu FL Smidth phải kê khai nộp thuế đối với giá trị máy móc, thiết bị, vận chuyển, giám sát, lắp đặt… áp dụng đối với hoạt động kinh doanh thương mại theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC và công văn số 2986 TCT/NV5 ngày 3/8/2001 của Tổng cục thuế.

- Nếu giá trị máy móc, thiết bị, giám sát, lắp đặt, vận chuyển, chuyển giao công nghệ, đào tạo tại Việt Nam và đào tạo, thiết kế tại nước ngoài được tách riêng trong hợp đồng thì nhà thầu FLSmidth thực hiện kê khai nộp thuế theo thuế suất áp dụng đối với từng hoạt động tương ứng như thương mại, giám sát, lắp đặt, vận tải, thu nhập bản quyền, dịch vụ quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC. Phần giá trị dịch vụ thiết kế, đào tạo được thực hiện tại nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn F.L. Smidth Co - A/S biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Ninh Bình;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4976/TCT-ĐTNN ngày 30/12/2005 của Tổng cục Thuế về vấn đề thuế đối với dịch vụ thực hiện tại nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.769

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!