Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4976/CT-TTHT thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4976/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đình Tấn
Ngày ban hành: 05/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4976/CT-TTHT
V/v Thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Phòng Thuộc Cục.
- Các Chi Cục Thuế Quận, Huyện.

 

Ngày 14.5.2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2011.

Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai, hỗ trợ các doanh nghiệp chấp hành đúng quy định, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, kê khai thuế từ đầu năm 2011. Cục Thuế TP yêu cầu các Phòng, các Chi Cục Thuế thực hiện các công việc như sau:

1. Gởi bản sao Công văn số 4964/CT-TTHT ngày 05.8.2010 của Cục Thuế TP đến tất cả doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý.

Phổ biến, niêm yết rộng rãi Công văn trên tại cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khác.

2. Từng Phòng, Chi Cục Thuế tổ chức học tập, quán triệt cho tất cả viên chức trực thuộc nội dung quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính (phải tập huấn lại khi có Thông tư chính thức của Bộ Tài chính).

3. Viên chức thuế thuộc tất cả các bộ phận có trách nhiệm nghiên cứu, để phổ biến, hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời gian chuẩn bị thực hiện.

4. Phòng Quản Trị Tài Vụ Ấn Chỉ, các Chi Cục Thuế có kế hoạch chuẩn bị kiểm kê toàn bộ số hóa đơn còn tồn kho tại cơ quan Thuế để xử lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP thông báo để các Phòng, các Chi Cục Thuế Quận, Huyện biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT “Để báo cáo”.
- Lãnh đạo Cục
- Lưu (HC, TTHT).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4976/CT-TTHT thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.063
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162