Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 497 TCT/PCCS ngày 1/03/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 497TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 01/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 497 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:  Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh

Trả lời công văn số 19/2003/CVT ngày 11/10/2003 và công văn số 520/CV/PLKD ngày 14/1/2004 của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sở hữu công nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/  Về thuế suất thuế GTGT: Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.16 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/13/2003 của Bộ Tài chính thì dịch vụ khoa học và công nghệ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật cụ thể sau đây:

“- Xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực nghiệm để nhằm tạo ra công nghệ và sản phẩm mới”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, dịch vụ sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả không thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà áp dụng thuế suất 10%.

2/ Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 53/2003/TT-BTC ngày 2/6/2003 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động thuộc phạm vi hành nghề luật sư quy định tại Điều 14 Pháp lệnh về luật sư và thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 14 Pháp lệnh về luật sư và thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP này 29/3/2002 của Chính phủ. Tại Mục C Thông tư số 53/2003/TT-BTC ngày 2/6/203 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Để được hưởng ưu đãi về thuế, Văn phòng luật sư , Công ty luật hợp danh phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý về Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức ưu đãi thuế. Hàng năm, Văn phòng Luật sư, Công ty luật hợp danh tự xác định số thuế được miễn, giảm, số thuế đã nộp, số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa trong quyết toán gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu đã kê khai”. Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn trên để được hưởng ưu đãi về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh được biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 497 TCT/PCCS ngày 1/03/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231