Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4961/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4961/TCT-PCCS
V/v: Hóa đơn, chứng từ khi Công ty giao khoán, định mức cho các tổ, đội trực thuộc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 439/CT-TTHT ngày 16/5/2005 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về việc hóa đơn, chứng từ khi Công ty giao khoán, định mức chi phí cho các tổ, đội trực thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Hóa đơn, chứng từ để tính vào chi phí hợp lý:

1.1 Trường hợp Công ty Phát triển hạ tầng giao cho đội thi công mua hộ vật tư, khi chuyển hóa đơn về phòng kế toán thì có số lượng hoặc giá thanh toán khác với định mức chi phí giao khoán cho đội thi công và Công ty chỉ thanh toán bằng dự toán đã giao khoán cho đội thi công, thì Công ty chỉ được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN bằng với số lượng, giá giao khoán thực tế Công ty chi trả.

1.2 Trường hợp đội thi công căn cứ hợp đồng khoán với Công ty để tự thuê nhân công và trả công lao động, bảng lương nhân công thuê ngoài đội thi công chuyển về Công ty chỉ được Công ty thanh toán theo giá đã giao khoán thì Công ty cũng chỉ được tính vào chi phí hợp lý theo giá thực tế Công ty thanh toán.

Nếu Công ty chi trả tiền công cho cá nhân lao động tay chân, thời vụ mà ước tính thu nhập chịu thuế không đến 60 triệu đồng/năm thì tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế đối với đối tượng này.

Trường hợp Công ty có hợp đồng khoán cho tổ, đội thi công theo hình thức tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh thì tổ, đội, cá nhân nhận khoán phải trực tiếp đăng ký, nộp thuế với cơ quan thuế.

1.3 Trường hợp Công ty khoán công tác phí, chứng từ thanh toán công tác phí do Công ty tự lập, không có chứng từ gốc của người đi công tác thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

1.4 Căn cứ quy định tại Điểm 5.1 Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí bảo hiểm tai nạn con người được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

1.5 Khoản tiền Công ty trợ cấp trách nhiệm cho nhân viên (không thuộc loại phụ cấp phải trả cho người lao động theo quy định tại Bộ Luật lao động) thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

2/ Trường hợp Công ty ban hành định mức cước điện thoại di động do Công ty chi trả cho nhân viên, hóa đơn thanh toán tiền điện thoại vượt định mức, thì Công ty chỉ được khấu trừ phần thuế GTGT mà Công ty thực tế chi trả theo định mức.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4961/TCT-PCCS ngày 29/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn, chứng từ khi Công ty giao khoán, định mức chi phí cho các tổ, đội trực thuộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.932

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!