Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4961/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế đối với chi nhánh

Số hiệu: 4961/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4961/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế đối với chi nhánh

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 4684/CT-TTHT ngày 20/10/2006 của Cục thuế tỉnh Long An về ưu đãi thuế đối với chi nhánh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư. Theo quy định ở Mục I Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh không bao gồm chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp mở chi nhánh hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh đó đều được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, không được hưởng ưu đãi như cơ sở kinh doanh mới thành lập.

2/ Tiết 1.1 Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa Điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định của cơ quan có thẩm quyền di chuyển địa Điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch thì được miễn thuế TNDN theo hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4961/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Ưu đãi thuế đối với chi nhánh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.631
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40