Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4957/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT quặng ilmenite

Số hiệu: 4957/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4957/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT quặng ilmenite

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 2287/CT-THDT ngày 9/8/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về hoàn thuế GTGT đối với quặng ilmenite xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm 27, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 6669/BCN-CLH ngày 30/11/2006 (bản photocopy kèm theo) thì:

- Quặng ilmenite (phiên âm sang tiếng Việt êmênhít) có hàm lượng TiO2 £ 10% là quặng ilmenite chưa qua chế biến. Vì vậy, quặng ilmenite có hàm lượng TiO2 £ 10% xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Quặng ilmenite có hàm lượng TiO2 lớn hơn 10% là quặng ilmenite đã qua chế biến. Vì vậy, quặng ilmenite có hàm lượng TiO2 lớn hơn 10% xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

2. Theo công văn số 6669/BCN-CLH ngày 30/11/2006 của Bộ Công nghiệp: nếu kết quả giám định về việc phân biệt quặng ilmenite chưa qua chế biến và đã qua chế biến thông qua hàm lượng TiO2 được cấp trước khi Phòng Thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS thì không được công nhận làm căn cứ để áp dụng thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4957/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT quặng ilmenite

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.99.169