Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4944/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4944/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Thị Duyên Hải
Ngày ban hành: 29/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4944/TCT-KK
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Mercafe Việt Nam;
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời các công văn số 1819-02/MCF-CV ngày 10/12/2018 và số 819-03/MCF-CV ngày 22/02/2019 của Công ty TNHH Mercafe Việt Nam (MST 3600723655, trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai) vướng mắc về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai 1% đã nộp theo Quyết định số 1385/QĐ-CT ngày 03/6/2013 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Chi nhánh tại tỉnh Lâm Đồng (MST 3600723655-001), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế đã có: Công văn s 716/TCT-KK ngày 03/3/2017 gửi Công ty, Cục Thuế tnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế GTGT; Công văn số 3860/TCT-KK ngày 25/8/2017 gửi Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và tnh Đồng Nai về việc vướng mắc khi thực hiện Công văn số 716/TCT-KK nêu trên.

Trên cơ sở báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty tại cuộc hp ngày 24/10/2019 tại Tổng cục Thuế đã thống nhất: từ tháng 10/2011 đến cuối tháng 12/2012 (trong thời kỳ phạm vi thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng), Chi nhánh được giao nhiệm vụ thu mua cà phê lụa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và giao cho Đối tác của Công ty tại tỉnh Lâm Đồng để chế biến cà phê lụa thành cà phê nhân; Công ty trực tiếp ký hợp đồng, xuất hóa đơn, thanh toán cho khách hàng, thực hiện hạch toán kế toán và kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính. Quá trình hoạt động, do đi tác không thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng, Chi nhánh đã trực tiếp thực hiện công việc chế biến tại Lâm Đồng và chuyển hàng hóa bằng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyn nội bộ v Công ty tiếp tục sản xuất đ xut khu. Theo đó, nghĩa vụ thuế GTGT của Chi nhánh được thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. Do trụ sở chính của Công ty tại tỉnh Đồng Nai không phát sinh sthuế GTGT phải nộp (Công ty xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài) nên Công ty không phải tính, phân bổ nộp thuế GTGT cho Chi nhánh tại tỉnh Lâm Đồng.

Đối với số thuế GTGT Công ty đã nộp theo Quyết định số 1385/QĐ-CT của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nêu trên, Công ty được đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng giải quyết hoàn nộp thừa theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Mercafe Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp ch
ế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS, KTNB, TTKT (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4944/TCT-KK ngày 29/11/2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


474

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188