Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4926/TCT-ĐTNN về cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4926/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 26/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4926/TCT-ĐTNN
về việc cấp mã số thuế cho các nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

Tổng cục Thuế nhận được văn bản của một số Cục Thuế và nhà thầu nước ngoài đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về việc cấp mã số thuế và kê khai, nộp thuế đối với các nhà thầu nước ngoài đã đăng ký thực hiện kế toán Việt nam và trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Theo hướng dẫn tại Mục I, phần C của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt nam, đối với các nhà thầu nước ngoài đã thực hiện kế toán theo chế độ kế toán Việt nam thì thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế tại cơ quan thuế nơi đặt văn phòng Điều hành của nhà thầu, trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng nhà thầu.

Như vậy, theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên thì các nhà thầu nước ngoài áp dụng chế độ kế toán Việt nam phải thực hiện hạch toán, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế GTGT và TNDN theo từng Hợp đồng nhà thầu ký với mỗi chủ dự án đầu tư (mỗi bên Việt nam).

- Theo quy định của Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp mã số cho đối tượng nộp thuế thì nhà thầu nước ngoài áp dụng chế độ kế toán Việt nam, trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế được cấp mã số thuế 10 số. Hồ sơ đăng ký mã số thuế gồm: Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT kèm theo bản kê nhà thầu phụ - nếu có; và Giấy phép hoạt động tại Việt nam.

Việc cấp mã số thuế 10 số cho từng nhà thầu, theo từng Hợp đồng nhà thầu ký với mỗi chủ dự án đầu tư riêng biệt. Trường hợp cùng một Hợp đồng nhà thầu nhưng chủ dự án có nhiều công trình ở khác địa phương thì nhà thầu nước ngoài kê khai và tạm nộp thuế GTGT theo tỉ lệ quy định, tại địa phương nơi có công trình, nộp thuế TNDN và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN tại địa phương nơi đặt văn phòng Điều hành (nơi đăng ký cấp mã số thuế).

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ biết và thực hiện thống nhất. Công văn này thay thế các công văn số 1045/TCT-PCCS ngày 14/2/2006 và công văn số 4020/TCT-THTK ngày 30/10/2006 của Tổng cục Thuế./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4926/TCT-DTNN

Hanoi, December 26, 2006

 

OFFICIAL LETTER

ON GRANT OF TAX IDENTIFICATION NUMBERS TO FOREIGN CONTRACTORS
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4926/TCT-ĐTNN về cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.509
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211