Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4920TCT/NV7 ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Số hiệu: 4920TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4920TCT/NV7
V/v Nộp tiền SDĐ khi chuyển mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1093 CT.NV ngày 05/12/2002 của Cục thuế tỉnh Long An, về việc  nộp tiền sử dụng đất của 23 hộ cán bộ, chiến sĩ quân đội thuộc BCH quân sự tỉnh Long An tại thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.3 Mục II, phần B Thông tư số 115/2000/TT - BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “Trường hợp các tổ chức được Nhà nước giao đất để sử dụng vào sản xuất kinh doanh. xây dựng công trình hoặc vào các mục đích khác không phải nộp tiền sử dụng đất: nhưng các tổ chức này đã tự phân chia cho các hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở, nay được cơ quan, Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng làm đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất như sau: - nếu thời điểm phân chia nhà hoặc đất trước ngày 15/10/1993, thì người sử dụng đất phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất  trong hạn mức đất ở; phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức đất ở...”.

Căn cứ vào qui định trên đây, việc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An sử dụng đất quốc phòng để chia cho cán bộ, chiến sĩ làm nhà ở mà không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là vi phạm các quy định của Luật đất đai. Nay đất của các hộ gia đình cán bộ,  chiến sĩ nói trên phù hợp với quy hoạch , được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng làm đất ở, thì các hộ này phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở và phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở trước khi được cấp  giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Tổng cục thuế  thông báo để Cục thuế Tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4920TCT/NV7 ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864
DMCA.com Protection Status