Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4917/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4917/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4917/TCT-KK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 2522/CT-KTT ngày 22/10/2008, công văn số 2455/CT-KTT ngày 10/10/2008 và công văn số 2677/CT-KTT ngày 11/11/2008 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khấu trừ, hoàn thuế đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh nuôi trồng thuỷ hải sản:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2 (c), Mục III, Phần BĐiểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính; Điểm 1.2 (c), Mục III, Phần B, Điểm 2.1, Mục II, Phần CĐiểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn về chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế tại Điểm 12.2, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); hướng dẫn về các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý tại Điểm 2.27 (a), Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, thì:

Trường hợp cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT), thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ như sau:

- Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ tạo thành TSCĐ: Doanh nghiệp được xét khấu trừ, hoàn thuế toàn bộ số thuế GTGT đầu vào phát sinh kể từ ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành.                               

Số thuế GTGT phát sinh trước thời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ tạo thành TSCĐ sử dụng trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp phát sinh cho phí hàng hoá, dịch vụ tạo thành TSCĐ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế nhưng không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của TCSĐ sử dụng để sản xuất hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không được xem xét khấu trừ, hoàn thuế mà phải hạch toán toàn bộ vào nguyên giá TSCĐ theo quy định.

- Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ: Doanh nghiệp được xét khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT; trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào mà thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ (%) trên doanh thu thì chỉ được xét khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào phát sinh kể từ năm có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Khi quyết toán năm, doanh nghiệp có số thuế GTGT phát sinh đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện để xét khấu trừ, hoàn thuế trong năm thì doanh nghiệp phải hạch toán vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định. Trường hợp sau khi quyết toán thuế có phát sinh lỗ thì được chuyển lỗ theo quy định hiện hành.

2. Về xử lý vi phạm pháp luật về thuế:

Căn cứ hướng dẫn tại Mục III và Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế; Điểm 1.2 (d), Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên, thì:

Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ, hoàn thuế, trong đó có thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu và đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu, nay cơ quan thuế qua kiểm tra sau hoàn thuế phát hiện doanh nghiệp khấu trừ thuế hoặc đề nghị hoàn thuế bao gồm cả thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu không đảm bảo đủ các điều kiện và thủ tục để được khấu trừ thuế dẫn tới làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ quan thuế căn cứ hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo hướng dẫn tại Mục III và Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC để xử phạt theo quy định

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4917/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.454

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1