Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4898/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xử lý nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Số hiệu: 4898/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4898/TCT-DNNN
V/v: Xử lý nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được các công văn số 993/CT-QLDN ngày 8/11/2006; số 1097/CT-QLDN ngày 7/12/2006 của Cục thuế tỉnh Sơn La và hồ sơ đề nghị xử lý nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN của Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng II Sơn La. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 20/11/2005, Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) – Chi nhánh Thanh Hóa đã có Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng II Sơn La; Trong đó đã kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN cho Công ty (trong đó có số thuế nợ đọng từ 31/12/2001 trở về trước).

Theo báo cáo của Cục Thuế nêu trên thì hiện nay Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng II Sơn La đang trong quá trình chuyển đổi sang Công ty cổ phần. Để có cơ sở xem xét giải quyết xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN tính đến thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa cho Công ty. Đề nghị Cục thuế tỉnh Sơn La căn cứ vào hướng dẫn tại các Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002; số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004; số 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 và công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đến thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển sang Công ty cổ phần.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty SXKD VLXD II Sơn La;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4898/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xử lý nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22