Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4885TCT/CS ngày 26/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc ấn định thuế đối với hộ kinh doanh có vi phạm

Số hiệu: 4885TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4885TCT/CS
V/v ấn định thuế đối với hộ kinh doanh có vi phạm

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 844 CT/NVT ngày 11/10/2002 của Cục Thuế  tỉnh Bình Phước hỏi về quản lý  thuế hộ kinh doanh chưa thực hiện tốt hoá đơn, chứng từ đầu vào, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điểm 7. a, Phần Đ Thông tư số 122 /2000/ TT - BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị Định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính Phủ qui định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng(thuế giá trị gia tăng) thì “ Cơ quan thuế có quyền ấn định thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các đối tượng nộp thuế trong các trường hợp ... Cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, ...”  và Điểm 7. a, Phần D Thông tư số 18/2002/TT - BTC  ngày 20/2/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị Định số 26/2001/ NĐ - CP và Nghị định  số 30/1998/NĐ-CP của Chính Phủ qui định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) thì “ Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp ... Cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ ...”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tuyến, không thực hiện đúng qui định về việc lập bảng kê mua hàng ( giá thu mua không trung thực, người trực tiếp thu mua không căn   cứ vào chứng từ để lập bảng kê mà do bộ phận khác lập ...) thì cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế; cơ quan thuế có quyền ấn định giá mua theo giá thị trường tại thời Điểmmua để tính thuế giá trị gia tăng và xác định chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Trường hợp không xác định được giá mua thì xác định GTGT và thu nhập chịu thuế theo tỷ lệ do địa phương quy định tính trên giá bán. Trên cơ sở đó xác định số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4885TCT/CS ngày 26/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc ấn định thuế đối với hộ kinh doanh có vi phạm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841
DMCA.com Protection Status