Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4881TCT/NV7 ngày 26/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất trong chính sách ưu đãi đầu tư

Số hiệu: 4881TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4881TCT/NV7
V/v Thu tiền SDĐ trong chính sách ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hoàng Thái
( Thị xã Kon Tum, Tỉnh Kon Tum )

Trả lời công văn số 09/TT-HT ngày 28/11/2002 của công ty TNHH Hoàng Thái về miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và tiền thuế trong chính sách ưu đãi đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ - CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước ( sửa đổi ) số 03/1999/QH10 qui định: “ Nhà đầu tư được nhà nước giao đất trả tiền sử dụng đất để hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất ...”

 Điều 19 Nghị định số 51/1999/ NĐ - CP ngày 8/7/1999 của Chính Phủ nêu trên qui định: “ Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất có dự án đầu tư qui định tại Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định này được miễn, giảm thuế sử dụng đất, kể từ khi được giao đất...”

 Căn cứ vào qui định trên đây và hướng dẫn tại điểm 2 mục II, Điểm 1 Mục III, phần B Thông tư số 98/2002/TT - BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/ NĐ - CP ngày 8/7/1999 của Chính Phủ nêu trên; Trường hợp công ty TNHH Hoàng Thái có các điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư, nhưng Công ty thực hiện dự án đầu tư trên diện tích đất không được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án mà thực hiện dự án đầu tư trên đất do nhận quyền sử dụng đất từ người khác sau đó hợp thức hoá, do đó Công ty không đủ điều kiện được miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuế đất theo theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính Phủ .

 Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Hoàng Thái biết và liên hệ với Cục thuế Tỉnh Kon Tum để được hướng dẫn thực hiện theo đúng qui định./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4881TCT/NV7 ngày 26/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất trong chính sách ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818
DMCA.com Protection Status