Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4868/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc Thuế GTGT đối với hoạt động thi cử của Hội đồng Anh

Số hiệu: 4868/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4868/TCT-HTQT
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động thi cử của Hội đồng Anh

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:  Hội đồng Anh

Trả lời thư của Hội đồng Anh ngày 23/11/2006 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động thi cử của Hội đồng Anh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc xác định doanh thu chịu thuế GTGT:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì "Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài). Hội đồng Anh làm đại diện tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh thay mặt các tổ chức của Anh và thu phí đối với hoạt động này tại Việt Nam. Như vậy, dịch vụ tổ chức thi của Hội đồng Anh là dịch vụ được tiêu dùng tại Việt Nam nên khi tính thuế GTGT đầu ra của dịch vụ này là tính trên tổng doanh thu, không phân biệt đó là phần doanh thu của Hội đồng Anh hay phần doanh thu trích lại cho bên thứ ba. Vì vậy toàn bộ Khoản thu dịch vụ tổ chức thi phải chịu thuế GTGT, không phụ thuộc vào việc phân chia doanh thu này cho các bên liên quan.

- Việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với các dịch vụ thi cử (không gắn với hoạt động đào tạo) thực hiện kể từ khi phát sinh hoạt động này, không phải từ tháng 12/2006.

- Việc áp dụng thuế GTGT đối với các tổ chức có hoạt động thi như Hội đồng Anh đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế hướng dẫn và áp dụng thống nhất. Tổng cục Thuế gửi kèm công văn số 7015/BTC-CST ngày 07/6/2006 của Bộ Tài chính gửi Công ty cổ phần TM IIG Việt Nam về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ để Hội đồng Anh tham khảo.

Tổng cục Thuế thông báo để Hội đồng Anh biết và thực hiện./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban DNNN;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4868/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc Thuế GTGT đối với hoạt động thi cử của Hội đồng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192