Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4850/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn thuế nhà, đất

Số hiệu: 4850/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4850/TCT-TS
V/v: chính sách miễn thuế nhà, đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ông Thái Minh Trí
(Trú tại số 344 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

 

Trả lời đơn thư đề ngày 30/10/2006 của ông Thái Minh Trí (trú tại số 344 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về việc tạm miễn thuế nhà, đất đối với gia đình liệt sỹ có thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần của Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến chính sách miễn thuế nhà đất đối với hộ gia đình liệt sỹ có người (thân nhân liệt sỹ) đang được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước:

Tại Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất đã quy định về giảm, miễn thuế nhà, đất như sau: "Đất ở của hộ gia đình thương binh hạng 1/4, hạng 2/4; hộ gia đình liệt sỹ có người (thân nhân liệt sỹ) đang được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước hàng tháng (theo quy định tại Nghị định số 5/CP ngày 26/1/1994 và Nghị định số 6/CP ngày 21/1/1997 của Chính phủ); đất xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội; đất ở của người tàn tật, sống độc thân, người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn không nơi nương tựa không có khả năng nộp thuế. Những đối tượng này chỉ được miễn thuế một nơi ở duy nhất do chính họ đứng tên"; "Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định về miễn, giảm thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng từ năm 2003, các chế độ khác vẫn thực hiện theo quy định hiện hành".

Do vậy, Tổng cục Thuế đã trả lời ông Thái Minh Trí nêu tại Công văn số 4792TCT/NV7 ngày 18/12/2002 là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: "đối tượng thuộc diện được tạm miễn thuế nhà đất là các hộ gia đình liệt sỹ có người được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước (không phân biệt có được hưởng trợ cấp một lần hay trợ cấp hàng tháng) theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh số 36/L/CTN ngày 29/8/1994 nói trên".

Kể từ ngày 01/01/2003 trở đi, chính sách miễn thuế nhà đất đối với hộ gia đình liệt sỹ có người (thân nhân liệt sỹ) đang được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2002/TT-BTC nêu trên.

2. Liên quan đến chính sách miễn thuế nhà, đất đối với gia đình thương binh loại 1/4 và 2/4:

Tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất quy định tạm miễn thuế nhà, đất đối với các trường hợp sau đây: "Đất ở của gia đình thương binh loại 1/4, 2/4 và gia đình liệt sỹ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước, đất xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội. Những đối tượng này chỉ được miễn thuế đối với một nơi ở với diện tích không được quá mức Chính phủ quy định".

Căn cứ quy định trên thì chỉ có thương binh loại 1/4 và thương binh loại 2/4 mới thuộc đối tượng được tạm miễn thuế nhà, đất. Còn thương binh loại 3/4 và 4/4 không quy định thuộc diện được tạm miễn thuế nhà đất. Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Thái Minh Trí liên quan đến chính sách miễn thuế nhà, đất để báo cáo và trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu về chính sách tạm miễn thuế nhà, đất.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Thái Minh Trí được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Định;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4850/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn thuế nhà, đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.142
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40