Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4849/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất đối với đất an ninh, quốc phòng dùng vào SXKD

Số hiệu: 4849/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4849/TCT-TS
V/v: thu tiền thuê đất đối với đất an ninh, quốc phòng dùng vào SXKD

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Định
- Cục kinh tế (Bộ quốc phòng)

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3477/CT-TH&DT ngày 22/11/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc thu tiền thuê đất đối với đất an ninh quốc phòng dùng vào sản xuất kinh doanh. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

Tại Khoản 6, Điều 83 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định đối với đất sử dụng vào Mục đích quốc phòng, an ninh như sau: "6… Đối với đất sử dụng vào Mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì phải do các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sử dụng và phải chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo phương án sản xuất, kinh doanh đã được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an xét duyệt; Mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất phải được xác định trong phương án sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Do vậy, trường hợp Công ty cổ phần Phú Tài là đơn vị kinh tế thuộc Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), đang sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào Mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, nhưng đến nay Bộ Quốc phòng vẫn chưa làm thủ tục chuyển Mục đích sử dụng đối với những diện tích đất này Công ty phải ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải nộp tiền thuê đất kể từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Định và Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) thực hiện đúng nội dung đã hướng dẫn tại Công văn số 3501/TCT-TS ngày 19/09/2006 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất đối với đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Định và Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ I (đính kèm bản photocopy Công văn số 3501/TCT-TS ngày 19/09/2006);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4849/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất đối với đất an ninh, quốc phòng dùng vào SXKD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.602
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192