Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4844/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty quốc phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4844/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 31/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4844/TCT-KK
V/v hoàn thuế TNDN của các công ty quốc phòng

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Ngày 22/10/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3003/CT- KK&KTT ngày 20/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được hoàn thuế:

- Điều 1 Thông tư số 150/2009/TTLT/BTC-BQP ngày 22/07/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quy định: "Cuối năm, các công ty quốc phòng thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ khác với Bộ Quốc phòng theo đúng chế độ quy định. Trên cơ sở quyết toán của các công ty quốc phòng, Bộ Quốc phòng xác định số nộp chính thức của các công ty quốc phòng và nộp vào Ngân sách Nhà nước. Sau khi nộp thuế TNDN của các Công ty Quốc phòng theo quyết toán, Bộ Quốc phòng gửi Bộ Tài chính số nộp của Công ty Quốc phòng ở từng địa phương để thực hiện việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước".

- Tại công văn số 16741/BTC-TCT ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty quốc phòng có hướng dẫn: "2. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm:

Trên cơ sở quyết toán của các công ty quốc phòng, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng lập Bảng kê quyết toán số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các công ty quốc phòng (bao gồm: tổng số phải nộp theo quyết toán, số đã nộp, số còn phải nộp) theo mẫu số 03/TNDN-QP (ban hành kèm theo công văn này) gửi Tổng cục Thuế; tổng hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp sau quyết toán của các công ty quốc phòng có trụ sở trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lập chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp sau quyết toán vào ngân sách Nhà nước chậm nhất là ngày 30/6 năm tiếp theo.

Số tiền thuế nộp thừa sau quyết toán của từng công ty quốc phòng (nếu có) được xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế."

Như vậy, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng là đơn vị tổng hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán của các công ty quốc phòng, gửi danh sách cho Tổng cục Thuế đồng thời nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các công ty quốc phòng vào ngân sách nhà nước tương ứng Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố nơi có công ty quốc phòng.

Trên cơ sở thông báo về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty quốc phòng và Bảng kê quyết toán số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các công ty quốc phòng mà Tổng cục Thuế gửi, các Cục Thuế theo dõi nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của từng công ty quốc phòng. Trường hợp có số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì đối tượng được hoàn thuế là các công ty quốc phòng.

2. Xử lý số liệu trên số thuế:

Công văn số 4550/TCT-KK ngày 16/10/2014 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn việc hạch toán số phải nộp và số đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty quốc phòng như sau:

- Nhập số phải nộp theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp vào chức năng Tờ khai các loại thuế khác trên phần mềm quản lý thuế.

- Nhập số thuế tạm nộp theo quý và số thuế nộp theo quyết toán thuế (Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng đã thực hiện nộp tại Kho bạc nhà nước các tỉnh/thành phố) bằng chức năng Giấy nộp tiền bằng chuyển khoản trên phần mềm quản lý thuế.

Trên cơ sở đó, trường hợp phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa sau quyết toán sẽ phản ánh trên số thuế của công ty quốc phòng.

Tuy nhiên, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã hạch toán chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty quốc phòng vào chức năng chứng từ nộp vãng lai thì phải hạch toán điều chỉnh và thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4550/TCT-KK ngày 16/10/2014.

Khi thực hiện hoàn thuế nộp thừa, căn cứ Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN sau khi có xác nhận của KBNN, Cục Thuế tổng hợp số tiền thuế nộp thừa đã hoàn trả vào hệ thống phần mềm quản lý thuế (QLT).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4844/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty quốc phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196