Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4839/TCHQ-KTTT về việc một số nội dung về triển khai thực hiện các văn bản về trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4839/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4839/TCHQ-KTTT
V/v Một số nội dung về triển khai thực hiện các văn bản về trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2757/HQTP-TGTT ngày 04/9/2008 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các văn bản pháp quy trong lĩnh vực trị giá tính thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1. Khoản 3 mục III công văn 2757 nói trên cần giải thích đúng quy định tại tiết b.2.1.1 điểm b khoản 3 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/08 của Bộ Tài chính về nội dung: "... người khai hải quan thống nhất với mức giá và phương pháp do cơ quan hải quan xác định...". Phương pháp xác định giá do cơ quan hải quan xác định được hiểu là tất cả các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/08 của Bộ Tài chính.

2. Về phân cấp tham vấn trị giá tính thuế:

- Điểm b khoản 1 mục V của công văn 2757 nói trên quy định hai nội dung riêng (dấu cộng thứ nhất và dấu cộng thứ 2 đều thuộc gạch đầu dòng thứ nhất) dễ bị hiểu thành hai nội dung này quy định riêng đối với mặt hàng có thuế suất 10% trở xuống, đề nghị điều chỉnh cách diễn đạt nội dung này cho rõ ràng.

- Theo quy định tại điểm b khoản 3 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/08 của Bộ Tài chính thì đối với mặt hàng ngoài danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá và ngoài danh mục mặt hàng trọng điểm do Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định, không thực hiện tham vấn. Do vậy nội dung tại dấu cộng thứ hai điểm b khoản 1 mục V của công văn 2757 nói trên đề nghị bổ sung làm rõ là quy định đối với mặt hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro và thuộc danh mục trọng điểm nhưng chưa quy định cụ thể mức giá kèm theo hai danh mục (ví dụ một loại xe ô tô chưa có quy định mức giá trong danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá).

3. Về việc tham vấn và xác định trị giá tính thuế: Hiện nay do chưa có số liệu báo cáo cụ thể nên Tổng cục chưa có cơ sở để đánh giá hiệu quả của công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể công tác kiểm tra tham vấn và xác định trị giá tính thuế theo mẫu số 4 công văn số 4080/TCHQ-KTTT ngày 25/8/08 về Tổng cục Hải quan.

4. Về việc xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm:

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm để quản lý giá, tuy nhiên cần quy định rõ nhóm mặt hàng "sản phẩm điện gia dụng các loại" cụ thể là nhóm mặt hàng nào, nếu quy định chung như vậy sẽ bị hiểu trùng với danh mục quản lý rủi ro Tổng cục Hải quan đã ban hành (Nhóm mặt hàng: máy điều hoà nhiệt độ; máy giặt; tủ lạnh; ti vi đã ban hành tại danh mục mặt hàng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan)

- Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lại danh mục mặt hàng trọng điểm đối với nhóm "sản phẩm điện gia dụng các loại" đồng thời khẩn trương xây dựng dữ liệu giá kèm theo danh mục mặt hàng trọng điểm để hỗ trợ công tác kiểm tra, tham vấn đạt hiệu quả.   

5. Báo cáo kết quả triển khai các nội dung nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/9/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4839/TCHQ-KTTT về việc một số nội dung về triển khai thực hiện các văn bản về trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234