Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 482TCT/TS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 482TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 482TCT/TS
V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời Công văn số 04/CT-THDT ngày 19/01/2005 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long hỏi về chính sách thu tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất khi chưa có Nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003 đối với đất vườn gắn liền với đất ở nằm trong khu dân cư khi được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức đất ở theo quy định tại Điểm 2.1, Mục II, Phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Vì vậy nếu ông Toàn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở nằm trong khu dân cư trước khi chưa có Nghị định mới của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì ông Toàn không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở.

2. Trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nằm trong khu dân cư không được xác định là đất ở khi được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng sang đất ở theo quy định tại Khoản 2a, Điều 6, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương kiểm tra kỹ các hồ sơ và thực hiện việc thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 482TCT/TS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.392
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196