Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 480/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 480/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế nhận được nội dung hỏi của Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam (độc giả của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính) hỏi về việc doanh nghiệp có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào khi trên hóa đơn của hàng hóa mua vào, các nhà cung cấp thường viết tắt tên Công ty, địa chỉ. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b, khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 151/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: "Tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", "tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua"; ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế".

Tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: "có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào …"

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp khi nhà cung cấp hàng hóa xuất hóa đơn cho Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam thì các tiêu thức như: tên, địa chỉ mã số thuế ..., của người bán (hoặc mua) phải được ghi tên đầy đủ hoặc được viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu các tiêu thức ghi trên hóa đơn nêu trên viết tắt không đúng như trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì các hóa đơn này không được xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam;
- Vụ PC-CS (TCT).
- Lưu VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 480/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.140
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78