Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 48/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/TCT-TNCN
V/v: Quản lý thuế đối với Chi nhánh Công ty TNHH BHNT Prudential tại Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4699/CT-ĐTNN ngày 16/11/2005 của Cục thuế TP. Đà Nẵng về việc quản lý thu thuế của Chi nhánh Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mục III, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính về việc xác định thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý, thì:

Trường hợp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Prudential tại TP. Hồ Chí Minh trực tiếp ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng mua bảo hiểm thông qua các đại lý tại Đà Nẵng thì Công ty TNHH BHNT Prudential tại TP. Hồ Chí Minh trước khi chi trả thu nhập cho các đại lý phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao cho các đại lý này tại Cục thuế TP. Hồ Chí Minh nơi Công ty đặt trụ sở chính theo hướng dẫn tại công văn số 1369 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính nêu trên.

Chi nhánh Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam tại TP. Đà Nẵng là đơn vị phụ thuộc Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo Cục thuế TP. Đà Nẵng về danh sách, số liệu kê khai liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm đã ký với khách hàng và các khoản thu nhập chi trả cho đại lý để Cục thuế TP. Đà Nẵng được biết và quản lý.

Các loại thuế khác, đề nghị Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế với Cục thuế TP. Đà Nẵng theo quy định hiện hành của Luật thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Đà Nẵng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Chi nhánh Công ty TNHH Prudential tại TP. Đà Nẵng;
- Lưu: VT, PCCS, ĐTNN, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 48/TCT-TNCN ngày 05/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc quản lý thu thuế của Chi nhánh Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại TP. Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!