Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4799/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Hướng dẫn về lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT

Số hiệu: 4799/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4799/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn về lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội

 

Trả lời công văn số 31/CV-KT ngày 20/11/2006 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình về lập hóa đơn, kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và xác định kỳ kế toán năm đầu tiên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc lập hóa đơn:

- Tại Khoản 1, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hướng dẫn:

"1.1. Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

(…) 1.4. Các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ sau đây không bắt buộc phải lập hóa đơn:

a) Trường hợp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền nếu người mua không yêu cầu lập và giao hóa đơn. Nếu người mua hàng yêu cầu giao hóa đơn thì người bán phải lập và giao hóa đơn theo đúng quy định. Hàng hóa bán lẻ cho người tiêu dùng có giá trị dưới mức quy định tuy không phải lập hóa đơn nhưng phải lập bảng kê bán kẻ hàng hóa, dịch vụ theo quy định".

- Tại Điểm 5.11, Khoản 5, Mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

"Cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hóa đơn, nếu người mua yêu cầu cung cấp hóa đơn thì phải lập hóa đơn theo quy định, trường hợp không lập hóa đơn thì phải lập Bảng kê bán lẻ (theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) để làm căn cứ tính thuế".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần chứng khoán An Bình cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên mỗi lần thu tiền thì vẫn phải xuất hóa đơn GTGT giao cho khách hàng (kể cả trường hợp khách hàng không yêu cầu). Trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền và khách hàng không có yêu cầu lập hóa đơn thì Công ty lập Bảng kê bán lẻ (Mẫu số 06/GTGT) để kê khai, nộp thuế.

2. Về việc kê khai thuế GTGT:

Tại Điểm 1, Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn:

"Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình chỉ hoạt động kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Công ty không phải kê khai thuế GTGT hàng tháng. Trường hợp Công ty vừa sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT vừa sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT thì vẫn phải kê khai đầy đủ doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT) trên Bảng kê số 01/GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

3. Về kỳ kế toán năm đầu tiên:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã chuyển bản sao Công văn số 31/CV-KT ngày 20/11/2006 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình sang Vụ Chế độ kế toán (Bộ Tài chính) trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chế độ kế toán để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ Chế độ kế toán;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4799/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Hướng dẫn về lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40