Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4798/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế GTGT

Số hiệu: 4798/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4798/TCT-PCCS
V/v: kê khai nộp thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Tuấn Long
(Số 6 khối 7A, thị trấn Đông Anh – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 094/CV-TL ngày 28/11/2006 của Công ty TNHH Vật tư thiết bị Tuấn Long về việc kê khai nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Mục I phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "Cơ sở xây dựng, lắp đặt các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) do các cơ sở phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như  tổ, đội, ban quản lý công trình thực hiện… thì cơ sở xây dựng đồng thời phải đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình".

Tại Điểm 2 Mục II phần C Thông tư nói trên hướng dẫn "Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng Mục công trình theo tỷ lệ bằng 3% trên giá thanh toán công trình, hạng Mục công trình chưa có thuế GTGT".

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Vật tư thiết bị Tuấn Long chuyên sản xuất khung nhà thép tiền chế, sau đó thực hiện việc lắp đặt tại địa phương khác nơi cơ sở đóng trụ sở chính theo hợp đồng trọn gói thì không thuộc diện tạm kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt tại địa phương người mua. Trường hợp Công ty ký hợp đồng bán khung nhà thép tiền chế cho người mua ở địa phương khác và tiến hành lắp đặt, nhưng tách riêng được giá lắp đặt thì phải kê khai doanh thu và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi lắp đặt theo tỷ lệ bằng 3% giá lắp đặt chưa có thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Vật tư thiết bị Tuấn Long biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4798/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40