Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4769/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4769/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện The Sailor (Thailand) Co.,LTD tại Hà Nội
(Địa chỉ: Phòng 304, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 

 

Trả lời công văn số Sailor/CV-20100915 ngày 15/9/2010 của Văn phòng đại diện The Sailor (Thailand) Co.,LTD tại Hà Nội (The Sailor) đề nghị hướng dẫn thuế TNCN đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam

Tại Khoản 2, Điều 15, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật bản quy định:

“2. Mặc dù có những quy định tại khoản 1, tiền công do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ bị đánh thuế tại nước thứ nhất nếu:

a. Người nhận tiền công có mặt tại Nước kia trong một khoảng thời gian hoặc nhiều khoảng thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong năm dương lịch liên quan, và

b. Chủ lao động hay đối tượng đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú tại Nước kia, và

c. Số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà đối tượng chủ lao động có tại Nước kia.”

Theo quy định nêu trên, trường hợp ông Junichi Matsudo làm việc ở Văn phòng The Sailor nếu thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện dưới đây thì thu nhập của ông Junichi Matsudo sẽ không phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam cụ thể là:

- Ông Junichi Matsudo ở Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch có liên quan; và

- “Chủ lao động” thực sự của ông Junichi Matsudo không phải là đối tượng cư trú của Việt Nam; và

- Số tiền công của ông Junichi Matsudo không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà “chủ lao động” thực sự của ông Junichi Matsudo có tại Việt Nam.

2. Về thủ tục miễn thuế TNCN

Về thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công mà cá nhân nhận được từ công việc thực hiện tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điểm 1.6.1 Mục VI Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC (đối với trường hợp khai thuế tháng của kỳ tính thuế bắt đầu từ tháng 7/2007) hoặc thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điểm 1 Mục II Phần D Thông tư số 133/2004/TT-BTC nêu trên (đối với trường hợp khai thuế tháng của kỳ tính thuế trước tháng 7/2007).

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng đại diện The Sailor (Thailand) Co., LTD tại Hà Nội được biết và đề nghị Văn phòng đại diện liên hệ với Cơ quan Thuế địa phương để được giải quyết cụ thể./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HN;
- Vụ Pháp chế (TCT (2b));
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4769/TCT-TNCN ngày 23/11/2010 về thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!