Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4755/TCT-CS năm 2015 về hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4755/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4755/TCT-CS
V/v Hóa đơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 827/CT-KTT ngày 02/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ tình hình thực tế và kết quả kiểm tra hoàn thuế GTGT tại doanh nghiệp xác định nếu việc xuất thức ăn thủy sản từ nhà máy của doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Tô Châu, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long) là để phục vụ cho vùng nuôi nguyên liệu cá tra để chế biến cá tra fillet xuất khẩu thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế: nếu Công ty Cổ phần Tô Châu kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại trụ sở chính bao gồm cả nhà máy chế biến thức ăn thì không phải lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với lượng thức ăn thủy sản xuất dùng cho hoạt động nuôi cá; và Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long đã tính thuế và xuất hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất tiêu dùng nội bộ cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn GTGT xuất dùng cho hoạt động nuôi cá.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4755/TCT-CS năm 2015 về hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220