Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4742 TCT/NV5 ngày 13/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng Cục thuế về việc doanh thu tính thuế nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 4742TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4742 TCT/NV5
V/v doanh thu tính thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Intergraph Systems Sea Pte.Ltd

Trả lời công văn số 241002/CV ngày 24/10/2002 của Công ty Intergraph Systems Sea Pte.Ltd (thông qua Văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội) về doanh thu tính thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I, Phần A và Điểm 2, Mục I, Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì doanh thu tính thuế để xác định giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được từ các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, kể cả Khoản thuế và chi phí do bên Việt Nam trả thay cho nhà thầu.

Căn cứ qui định nêu trên, trường hợp trong hợp đồng cung cấp các giải pháp và dịch vụ phần mềm ký với Bưu điện Thành phố Hà Nội có một số khoá đào tạo tại nước ngoài, nếu giá trị phần đào tạo này đã được ghi chi Tiết tại hợp đồng và Công ty Intergraph Systems Sea Pte. Ltd có đủ chứng từ chứng minh việc đào tạo này diễn ra ở ngoài Việt Nam phù hợp với các Điều kiện nêu trong hợp đồng thì phần giá trị các khoá đào tạo này được trừ ra khỏi doanh thu tính thuế.

Trường hợp không tách phần giá trị của các khoá đào tạo này riêng ra trong hợp đồng hoặc Công ty Intergraph Systems Sea Pte. Ltd không có đủ chứng từ chứng minh việc đào tạo này diễn ra ở ngoài Việt Nam thì doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu Công ty Intergraph Systems Sea Pte. Ltd nhận được để cả Khoản thuế và chi phí do Bưu điện Thành phố Hà Nội trả thay (nếu có).

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Intergraph Systems Sea Pte. Ltd biết và liên hệ trực tiếp với Cục thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4742 TCT/NV5 ngày 13/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng Cục thuế về việc doanh thu tính thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933
DMCA.com Protection Status