Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4739/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Hoàn thuế GTGT dự án ODA

Số hiệu: 4739/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4739/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT dự án ODA

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ban quản lý dự án ETV2
(Vụ hợp tác quốc tế - Bộ tài chính)

 

Trả lời công văn ngày 13/11/2006 của Ban quản lý Dự án ETV2 – Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn về việc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dự án nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ công văn số 326/CP-QHQT ngày 21/3/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Châu Âu cho Việt Nam do EC tài trợ.

- Căn cứ Quyết định số 3557/QĐ-BTC ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý dự án "Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam giai đoạn II (ETV2)"; Quyết định số 751/QĐ-BTC ngày 13/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kiện toàn nhân sự kế toán và bổ sung thành viên Ban quản lý dự án "Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam giai đoạn II (ETV2) và Công văn số 5405/BKH-KTĐN ngày 10/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế quản lý và Điều phối dự án.

Căn cứ các quy định trên, Ban quản lý chung Dự án Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Châu Âu cho Việt Nam giai đoạn II (ETV2) và Ban quản lý các hợp phần thuộc các Bộ thực hiện dự án Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam giai đoạn II (ETV2) nằm trong Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Châu Âu cho Việt Nam, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo Hiệp định tài chính giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu EC về dự án "Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Châu Âu cho Việt Nam" thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm 6, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT.

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 6, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để quý Ban được biết và liên hệ với Cục thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4739/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Hoàn thuế GTGT dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126