Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4731/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4731/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3013/HQTP-NV ngày 12/9/2006 về việc xem xét thời gian ân hạn nộp thuế đối với Công ty TNHH mắt kính Hồng Minh Quang. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với việc thông báo nộp tiền phạt 2 lần là do lỗi của cán bộ hải quan Chi cục KCX Tân Thuận, việc này Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục KCX Tân Thuận xem xét trách nhiệm của cán bộ liên quan; đồng thời hoàn lại hoặc khấu trừ số tiền phạt còn thừa của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính.

- Đối với việc cho phép Công ty TNHH mắt kinh Hồng Minh Quang được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế: nếu doanh nghiệp từ trước tới nay chỉ có nợ thuế quá hạn của tờ khai số 116/NKD ngày 10/2/2006 và có quá trình chấp hành tốt pháp luật thì cho phép Công ty được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế; Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm nếu để doanh nghiệp nợ thuế quá hạn.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4731/TCHQ-KTTT ngày 09/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xem xét thời gian ân hạn nộp thuế đối với Công ty TNHH mắt kính Hồng Minh Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!