Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4723/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4723/TCT-ĐTNN
V/v: xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005 

 

Kính Gửi : Công Ty Cơ Khí Và Xây Dựng Poslilama

Trả lời công văn số 300-16 GT/2005 ngày 8/12/2005 của Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì các khoản chi phí được trừ để tính thu nhập chịu thuế là các khoản chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Các khoản chi phí này phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Trường hợp Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama ký hợp đồng xuất khẩu cấu kiện thép cho khách hàng nước ngoài trong đó có một số bộ phận, sản phẩm phụ được mua ở nước ngoài và giao thẳng cho người mua (không nhập khẩu vào Việt Nam) thì chi phí mua các bộ phận, sản phẩm phụ này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN nếu các chi phí này có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định và liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp kê khai, nộp thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4723/TCT-ĐTNN ngày 28/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.604

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!