Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4717/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4717/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4717/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị và Kỹ thuật Khánh Linh.

Trả lời công văn số 09/CVT/2012 ngày 2/11/2012 của Công ty TNHH Thiết bị và Kỹ thuật Khánh Linh (Công ty Khánh Linh) đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 4/7/2012, Chi cục Thuế Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 1726/CCT-TTHT hướng dẫn Công ty Khánh Linh về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu. Ngày 29/10/2012, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 8258/CT-TTHT hướng dẫn Công ty Khánh Linh về thuế suất thuế GTGT.

Đề nghị Công ty Khánh Linh thực hiện theo hướng dẫn tại 02 công văn của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế Quận 7 TP Hồ Chí Minh nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thiết bị và Kỹ thuật Khánh Linh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4717/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.354
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49